Cài đặt

Hướng dẫn cài đặt trên các thiết bị

Mở ứng dụng Apple Store từ thiết bị của bạn. Sau đó bạn tìm kiếm từ khóa “ABCkiddy”, tìm ứng dụng có biểu tượng 

và nhấp vào cài đặt

Chi tiết cách tải và cài đặt ABCkiddy bạn có thể xem hướng dẫn video tại đây:

 

Mở ứng dụng CH Play từ thiết bị của bạn. Sau đó bạn tìm kiếm từ khóa “ABCkiddy”, tìm ứng dụng có biểu tượng 

và nhấp vào cài đặt

Chi tiết cách tải và cài đặt ABCkiddy bạn có thể xem hướng dẫn video tại đây: